Podmínky Služby

Tyto Podmínky služby upravují vaše používání stránek www.nadacemichaelakocaba.com. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, zdržte se prosím používání Stránek.

1. Přístup na stránky a jejich používání

  1. Abyste mohli Stránky používat, musí vám být alespoň 18 let.
  2. Souhlasíte s tím, že budete Stránky používat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
  3. Nesete výhradní odpovědnost za veškerý obsah, který zveřejníte nebo odešlete na Stránky, a zavazujete se, že nebudete porušovat práva ostatních.

2. Duševní vlastnictví

  • a. Veškerý obsah Stránek, mimo jiné včetně textu, obrázků, grafiky, log a softwaru, je majetkem společnosti Nadace Michaela Kocaba nebo jejích poskytovatelů licencí a je chráněn autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví.
  • b. Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte žádný obsah Stránek používat, reprodukovat ani šířit.

3. Uživatelské účty

  • a. Pro přístup k některým funkcím Stránek může být nutné vytvořit si uživatelský účet. Jste zodpovědní za zachování bezpečnosti a důvěrnosti svého účtu a hesla.
  • b. Souhlasíte s tím, že při vytváření účtu uvedete přesné a aktuální informace.

4. Ukončení

Vyhrazujeme si právo ukončit, pozastavit nebo omezit váš přístup ke Stránkám podle vlastního uvážení, s upozorněním nebo bez něj, a to z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně porušení těchto Podmínek.

5. Zřeknutí se záruk

Stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti obsahu Stránek.

6. Omezení odpovědnosti

Neodpovídáme za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku používání Stránek nebo jakkoli související s jejich používáním.

7. Změny podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli změnit. Aktualizované Podmínky budou zveřejněny na Stránkách s datem poslední revize.

8. Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí a jsou vykládány v souladu s právními předpisy. Jakékoli právní kroky nebo řízení vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související budou řešeny výhradně soudy ve vaší jurisdikci.

9. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Podmínkám, kontaktujte nás prosím na adrese www.nadacemichaelakocaba.com.